Uitsluitingscriteria

Ctrl Care streeft ernaar om haar cliënten en belanghebbenden duidelijkheid te verschaffen over de aangeboden zorg- en dienstverlening. Dit is essentieel om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Daartoe hebben we specifieke uitsluitingscriteria vastgesteld:

  1. Cliënten zonder duidelijke gezagspositie en weinig tot geen perspectief op een (tijdelijke) oplossing hiervoor;
  2. Ernstige psychiatrische problemen (secundaire) anders dan LVB, zoals psychose, ernstige depressie, dissociatieve identiteitsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen die actief aanwezig zijn;
  3. Ernstig drugs- en middelengebruik;
  4. Ernstige gedragsproblemen met risico's voor de veiligheid van de cliënt of zijn/haar omgeving;
  5. Veroordeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedendelict) of een verhoogd risico op het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  6. Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn.

Cliënten die niet voldoen aan de criteria voor de zorg- en dienstverlening van Ctrl Care worden terugverwezen naar de verwijzer of doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Tijdens de zorg- en dienstverlening kunnen cliënten gedrag vertonen of zich in situaties bevinden die bij de intake niet zijn gemeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hierbij een rol spelen. Als dit de uitsluitingscriteria betreft, kan Ctrl Care niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In dergelijke gevallen wordt de cliënt hiervan op de hoogte gebracht en zal er in samenwerking met de cliënt en zijn/haar netwerk worden gezocht naar een oplossing, zodat de begeleiding kan worden voortgezet.