CTRL Care logo

Ctrl Care biedt behandeling en begeleiding aan jeugdigen van 12 tot 18 jaar uit regio noord-Kennemerland met rouw- en verlieservaringen, hechting en/of traumaproblematiek. Bij Ctrl Care werken wij herstelgericht en hanteren wij een talentgerichte en cultuur-sensitieve benadering. De begeleiding richt zich op het herkennen van krachten & kwaliteiten, het stimuleren van de positieve gebieden in het leven van de jongere, het vergroten van de mogelijkheden en het minimaliseren van de klachten.

Verblijf

Behandelgroep

De behandelgroep van Ctrl Care is een 24-uurs open en gemengde afdeling, voor jeugdigen tussen de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De jeugdigen op de behandelgroep zijn vrijwillig opgenomen en hebben dus zelf gekozen voor de opname. Op de behandelgroep wordt verwacht dat jeugdigen gemotiveerd zijn om het programma te volgen.

Het streven van de behandelgroep is om de jeugdigen een veilige en stabiele omgeving te bieden wanneer dat in hun huidige verblijfssetting niet mogelijk is, met het doel dat de jeugdige terugkeert. Indien dit niet mogelijk is, wordt de jeudgide geholpen met het overstappen naar een andere verblijfsplek. In de behandelgroep krijgen jeugdigen en hun systeem (individuen die een deel uitmaken van het leven van de jeugdigen) begeleiding en behandeling die passend is bij hun ondersteuningsbehoeften.

De opnameduur is 10 weken. Gedurende de opname gaan jeugdigen in het weekend naar huis. Ouders en verzorgers volgen gedurende de 10 weken een (digitaal) programma, waarin zij o.a. psycho-educatie ontvangen over de ondersteuningsbehoeftes van hun kind(eren), hun ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. Ouders worden ook betrokken bij (groeps)behandelingen.

Kortdurend wonen

Naast de behandelgroep bieden wij de mogelijkheid tot kortdurend wonen voor een periode van 16 weken. In tegenstelling tot de behandelgroep volgen jeugdigen geen vast behandelprogramma. De jeugdigen krijgen ondersteuning en begeleiding op maat, binnen een vergelijkbare 24-uurs setting.
group shirt
group shirt
group shirt
group shirt

Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy Policy and terms of Service apply.