Missie & visie

Missie

De missie van Ctrl Care is het bieden van preventieve, intensieve en kortdurende ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Het streven is om de veerkracht en zelfredzaamheid van de jeugdige en diens cli├źntsysteem te versterken en/of te herstellen. Het doel is om een lang traject in de jeugdzorg te voorkomen of verkorten. En dat de gezinnen die een zorgtraject bij Ctrl Care afronden eigenaarschap tonen over hun leven en de geleerde vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Visie

Onze visie is een wereld waarin elke jeugdige toegang heeft tot de best mogelijke zorg, die naadloos integreert met hun unieke levensstijl en behoeften. We streven ernaar een pionier te zijn in innovatieve zorgoplossingen en een toonaangevende rol te spelen in de transformatie van de zorgsector.